Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odmowa uznania za stronę uprawnioną do żądania wznowienia postępowania SK 32/07

Sygn. akt SK 32/07

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 26 maja 2009 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Janusz Niemcewicz - przewodniczący 
Maria Gintowt-Jankowicz
Marian Grzybowski - sprawozdawca
Wojciech Hermeliński 
Teresa Liszcz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 24 marca i 26 maja 2009 r., skargi konstytucyjnej Bogdana Malca o zbadanie zgodności:

art. 133 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz z art. 21 ust. 1 i art. 64 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 133 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466) nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz z art. 64 w związku z art. 21 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Janusz Niemcewicz 
Maria Gintowt-Jankowicz Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński Teresa Liszcz