Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odmowa uznania za stronę uprawnioną do żądania wznowienia postępowania SK 32/07

24 marca 2009 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoczął rozprawę w sprawie rozpoznania skargi konstytucyjnej Bogdana M. dotyczącej odmowy uznania za stronę uprawnioną do żądania wznowienia postępowania podatkowego.

Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę bezterminowo.

Rozprawie przewodniczył wiceprezes TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Grzybowski.