Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak odpowiednio długiej vacatio legis K 14/07

Sygn. akt K 14/07

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 30 czerwca 2009 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Zbigniew Cieślak - przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz
Marian Grzybowski - sprawozdawca
Teresa Liszcz
Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 30 czerwca 2009 r., wniosku Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan o zbadanie zgodności:

art. 4 w związku z art. 1 pkt 1 i art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1587) z art. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 4 w związku z art. 1 pkt 1 i art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1587) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Zbigniew Cieślak 
Maria Gintowt-Jankowicz Marian Grzybowski
Teresa Liszcz Mirosław Wyrzykowski