Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady nadawania dokumentom klauzuli tajności. K 26/08

Sygn. akt K 26/08

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 15 października 2009 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 października 2009 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1) art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, ze zm.) z art. 2 Konstytucji,

2) art. 21 ust. 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 61 ust. 1, art. 31 ust. 3 w związku z art. 61 ust. 3 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) jest zgodny z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 21 ust. 5 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny:

a) z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji,
b) z art. 61 ust. 1 Konstytucji,
c) z art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

 Marian Grzybowski 
Wojciech Hermeliński Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz Ewa Łętowska