Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady nadawania dokumentom klauzuli tajności. K 26/08

O zbadanie zgodności:

1. art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji RP;

2. art. 21 ust. 4 ustawy wskazanej w punkcie 1 z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z art. 2 i art. 61 Konstytucji RP;

3. art. 21 ust. 5 ustawy wskazanej w punkcie 1 z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z art. 2i art. 61 Konstytucji RP;