Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rzecznicy patentowi - swoboda wykonywania zawodu SK 43/04

Sygn. akt SK 43/04

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 27 lipca 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski - I sprawozdawca
Marian Grzybowski - II sprawozdawca
Adam Jamróz
Marek Mazurkiewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 27 lipca 2006 r., skargi konstytucyjnej Tadeusza Rejmana o zbadanie zgodności:

art. 88 § 1 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) z art. 2 i art. 65 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Art. 88 § 1 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) jest zgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Jerzy Stępień 
Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski
Adam Jamróz Marek Mazurkiewicz