Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo własności nieruchomości SK 42/05

Sygn. akt SK 42/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 7 listopada 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:


Wiesław Johann - przewodniczący
Marian Grzybowski
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 7 listopada 2006 r., skargi konstytucyjnej Ewy Świtalskiej-Kowalewskiej o zbadanie zgodności:

art. 49 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z art. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 49 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jest zgodny z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Wiesław Johann 
Marian Grzybowski Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz Janusz Niemcewicz