Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gwarancje socjalne dla grup pracowniczych P 5/04

Sygn. akt P 5/04

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 marca 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Dębowska-Romanowska - przewodniczący
Marian Grzybowski
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 21 marca 2005 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi o zbadanie:

czy art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) jest zgodny z art. 32 oraz art. 65 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) jest zgodny z art. 32 oraz nie jest niezgodny z art. 65 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Teresa Dębowska-Romanowska 
Marian Grzybowski Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz Jerzy Stępień