Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gwarancje socjalne dla grup pracowniczych P 5/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy jest zgodny z art. 32 oraz art. 65 ust. 5 Konstytucji RP;