Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w uczelniach państwowych SK 39/05

Sygn. akt SK 39/05

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 października 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan - przewodniczący 
Jerzy Ciemniewski
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - sprawozdawca
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 5 października 2005 r., skargi konstytucyjnej Jacka Bąbki o zbadanie zgodności:

art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 70 ust. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 32 ust. 1 oraz nie jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia.

 Marek Safjan 
Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski
Adam Jamróz Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki