Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kompensata szkody SK 48/03

Sygn. akt SK 48/03

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 18 października 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski 
Marian Grzybowski - sprawozdawca
Adam Jamróz 
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 października 2005 r., skargi konstytucyjnej Edwarda Nowickiego o zbadanie zgodności:

art. 471 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) w zakresie, w jakim "wprowadza ograniczenie czasowe kompensaty szkody maksymalnie do 3 miesięcy" oraz "nakazuje przy ustalaniu wysokości odszkodowania wziąć pod uwagę wysokość wynagrodzenia z daty zmiany warunków pracy i płacy", z art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 77 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 471 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) jest zgodny z art. 64 ust. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 77 ust. 1 Konstytucji.

 Jerzy Stępień 
Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski
Adam Jamróz Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska