Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kompensata szkody SK 48/03

18 października o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Edwarda N. dotyczącą wysokości odszkodowania za straty finansowe spowodowane niezgodnym z prawem przeniesieniem na niższe stanowisko.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 471 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy z art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2, art. 77 ust. 1 Konstytucji.

Skarżący był pracownikiem mianowanym w Dolnośląskim Okręgu Kolei Państwowych. Decyzją Naczelnego Dyrektora DOKP został przeniesiony na niższe stanowisko, co spowodowało obniżenie wynagrodzenia. Sądy po siedmiu latach ostatecznie ustaliły, że jego przeniesienie było niezgodne z prawem. Zdaniem skarżącego kwestionowany przepis określający maksymalną wysokość odszkodowania narusza jego prawa majątkowe, zasadę równości i prawo do odszkodowania, co gwarantuje Konstytucja. Odszkodowanie przyznane skarżącemu na podstawie kwestionowanego przepisu stanowi mniej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia i jest jego zdaniem nieadekwatne do poniesionej szkody. Automatyzm, który wynika z powyższej regulacji wyłącza waloryzację i nie uwzględnia zmiany siły nabywczej pieniądza podczas długotrwałego procesu dochodzenia ochrony praw na drodze sądowej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Grzybowski.