Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Proces legislacyjny K 45/05

Sygn. akt K 45/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 21 grudnia 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Adam Jamróz - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski
Wiesław Johann - sprawozdawca
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 21 grudnia 2005 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 175, poz. 1461) z art. 2, art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 119 ust. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty(Dz. U. Nr 175, poz. 1461):

a) jest zgodny z art. 119 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b) jest niezgodny z art. 2 oraz art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

 Adam Jamróz 
Jerzy Ciemniewski Wiesław Johann
Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki