Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Specjalne strefy ekonomiczne P 14/03

Sygn. akt P 14/03

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 6 lipca 2004 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący
Teresa Dębowska-Romanowska - sprawozdawca 
Adam Jamróz 
Jerzy Stępień 
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 6 lipca 2004 r., pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach o zbadanie zgodności:

art. 4 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041) z art. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 4 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Marian Grzybowski

 
Teresa Dębowska-Romanowska Adam Jamróz
Jerzy Stępień Bohdan Zdziennicki