Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustrój m.st. Warszawy K 24/02

K 24/02


W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 lutego 2003 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Mączyński - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki - sprawozdawca,

protokolant: Dorota Raczkowska,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 12 lutego 2003 r.,
1) wniosku Rady Gminy Warszawa-Ursynów, Rady Gminy Warszawa-Bielany, Rady Gminy Warszawa-Targówek, Rady Gminy Warszawa-Ursus, Rady Gminy Warszawa-Wilanów, Rady Gminy Warszawa-Włochy o zbadanie zgodności:
a) ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.; dalej: ustawa warszawska) z:
- art. 2, art. 15, art.16, art. 31 ust. 3 oraz art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji w związku z postanowieniami Preambuły do Konstytucji,
- art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 3 i 6 oraz art. 5 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607; dalej: EKST) w związku z art. 170 Konstytucji oraz art. 11 tej Karty w związku z art. 9, art. 91 ust. 2 i art. 241 ust. 1 Konstytucji;
b) trybu przygotowania ustawy warszawskiej, a także określonego w art. 33 tej ustawy trybu jej wejścia w życie oraz przepisów przejściowych z: 
- art. 2, art. 16, art. 165 ust. 2 i art. 167 ust. 4 Konstytucji,
- art. 11 EKST w związku z art. 9, art. 91 ust. 2 i art. 241 ust. 1 Konstytucji;
c) art. 1 i 2 w związku z art. 15 oraz art. 1 w związku z art. 13 ustawy warszawskiej z: 
- art. 2 i art. 15 Konstytucji w związku z postanowieniami Preambuły do Konstytucji,
- art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 3 EKST i jej Preambułą w związku z art. 9, art. 91 ust. 2 i art. 241 ust. 1 Konstytucji;
d) art. 4 ust. 2 i 5 ustawy warszawskiej z art. 165 ust. 2 w związku z art. 2 i art. 171 ust. 1 Konstytucji;
e) art. 5-12 oraz art. 14 ustawy warszawskiej z art. 2, art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji oraz - w zależności od przyjętego statusu dzielnic - z art. 169 ust. 4 albo z art. 165 ust. 1 Konstytucji;
f) art. 15 w związku z art. 1 ustawy warszawskiej z:
- art. 15, art. 16, art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji w związku z postanowieniami Preambuły do Konstytucji,
- art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 3 i ust. 4 EKST i jej Preambułą w związku z art. 9, art. 91 ust. 2 i art. 241 ust. 1 Konstytucji;
g) art. 18 ust. 3 i 4 ustawy warszawskiej z art. 2 Konstytucji;
h) art. 21 ustawy warszawskiej z art. 2 i art. 165 ust. 1 Konstytucji;
i) art. 24 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy warszawskiej z art. 2 i art. 7 Konstytucji;
j) art. 4 i art. 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.; dalej: ustawa o samorządzie gminnym) z:
- art. 15, art. 16 oraz art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji w związku z postanowieniami Preambuły do Konstytucji,
- art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 3 i 4 EKST i jej Preambułą w związku z art. 9, art. 91 ust. 2 i art. 241 ust. 1 Konstytucji;

2) wniosku Rady Gminy Warszawa-Białołęka o zbadanie zgodności ustawy warszawskiej z: 
a) art. 7 i art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz art. 15 ust. 1 i art. 164 ust. 1 Konstytucji,
b) art. 4 ust. 6 i art. 5 EKST w związku z art. 2 Konstytucji;

3) wniosku Rady Gminy Warszawa-Rembertów o zbadanie zgodności:
a) ustawy warszawskiej z:
- art. 7 i art. 165 ust. 2 Konstytucji,
- art. 4 ust. 6 EKST;
b) art. 13 ustawy warszawskiej z art. 2 i art. 7 Konstytucji;
c) art. 15 ustawy warszawskiej z:
- art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 2 oraz art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji w związku z postanowieniami Preambuły do Konstytucji,
- art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 2 i 3 EKST;
d) art. 4 i art. 4a ustawy o samorządzie gminnym z:
- art. 15, art. 16, art. 164 ust. 3 Konstytucji,
- art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 2 i 3 EKST;

4) wniosku Rady Miasta Sulejówek o zbadanie zgodności:
a) ustawy warszawskiej z:
- art. 2, art.10, art. 15, art. 16, art. 31 ust. 3 oraz art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji w związku z postanowieniami Preambuły do Konstytucji,
- art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 3 i 6 oraz art. 5 EKST w związku z art. 170 Konstytucji i art. 11 EKST w związku z art. 9, art. 91 ust. 2 i art. 241 ust. 1 Konstytucji;
b) art. 15 w związku z art. 1 ustawy warszawskiej z:
- art. 15, art. 16 oraz art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji w związku z postanowieniami Preambuły do Konstytucji,
- art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 3 i 4 EKST i jej Preambułą w związku z art. 9, art. 91 ust. 2 i art. 241 ust. 1 Konstytucji;
c) art. 16 ustawy warszawskiej z:
- art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz art. 15 Konstytucji w związku z postanowieniami Preambuły do Konstytucji,
- art. 4 ust. 3 i 6 oraz art. 5 EKST w związku z art. 170 Konstytucji i art. 11 EKST w związku z art. 9, art. 91 ust. 2 i art. 241 ust. 1 Konstytucji;
d) art. 4 i art. 4a ustawy o samorządzie gminnym z:
- art. 15, art. 16 oraz art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji w związku z postanowieniami Preambuły do Konstytucji,
- art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 3 i 4 EKST i jej Preambułą w związku z art. 9, art. 91 ust. 2 i art. 241 ust. 1 Konstytucji;

5) wniosku Rady Gminy Warszawa-Wawer o zbadanie zgodności:
a) ustawy warszawskiej z:
- art. 2, art. 15, art. 16 i art. 31 ust. 3 Konstytucji w związku z postanowieniami Preambuły do Konstytucji,
- art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 3 i 6 oraz art. 5 EKST w związku z art. 170 Konstytucji oraz art. 11 EKST w związku z art. 9, art. 91 ust. 2 i art. 241 ust. 1 Konstytucji;
b) trybu przygotowania ustawy warszawskiej a także określonego w art. 33 tej ustawy trybu jej wejścia w życie oraz przepisów przejściowych z:
- art. 2, art. 16 i art. 165 ust. 2 Konstytucji,
- art. 11 EKST w związku z art. 9, art. 91 ust. 2 i art. 241 ust. 1 Konstytucji;
c) art.1 i 2 w związku z art. 15 ustawy warszawskiej z:
- art. 2 i art. 15 Konstytucji w związku z postanowieniami Preambuły do Konstytucji,
- art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 3 EKST w związku z art. 9, art. 91 ust. 2 i art. 241 ust. 1 Konstytucji;
d) art. 5-12 oraz art. 14 ustawy warszawskiej z art. 2, art. 164 ust. 3 oraz - w zależności od przyjętego statusu dzielnic - z art. 169 ust. 4 albo z art. 165 ust. 1 Konstytucji,
e) art. 15 w związku z art. 1 ustawy warszawskiej z:
- art. 15 i art. 16 Konstytucji,
- art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 3 oraz art. 11 EKST w związku z art. 9, art. 91 ust. 2 i art. 241 ust. 1 Konstytucji;
f) art. 18 ust. 3 i 4 ustawy warszawskiej z art. 2 Konstytucji;
g) art. 21 ustawy warszawskiej z art. 2 i art. 165 ust. 1 Konstytucji


o r z e k a:

1. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) z wyjątkiem art. 16 ust. 2:
a) jest zgodna z:
- art. 2, art. 7, art. 10, art. 15, art. 16, art. 164 ust. 1 i 3 oraz art. 165 ust. 2 i art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 3 i 6 oraz art. 5 i art. 11 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607);
b) nie jest niezgodna z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 15 w związku z art. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z:
- art. 165 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- art. 4 ust. 2 i ust. 4 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

3. Art. 16 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1:
a) jest zgodny z art. 4 ust. 6 i art. 11 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego;
b) nie jest niezgodny z:
- art. 2 i art. 15 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- art. 4 ust. 3 i art. 5 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.
4. Art. 21 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Art. 4 i art. 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) jest zgodny z:
- art. 15, art. 16 oraz art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 2, 3 i 4 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) na skutek cofnięcia wniosku umorzyć postępowanie w zakresie dotyczącym badania zgodności art. 5-12 oraz art. 14 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 165 ust. 1 oraz art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Andrzej Mączyński
Jerzy CiemniewskiTeresa Dębowska-Romanowska
Marian GrzybowskiBiruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa ŁętowskaMarek Mazurkiewicz
Janusz NiemcewiczJadwiga Skórzewska-Łosiak
Jerzy StępieńMirosław Wyrzykowski
Marian ZdybBohdan Zdziennicki