Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenia sfery budżetowej K 32/02

Sygn. akt K 32/02

W Y R O K 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 listopada 2003 r.


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Ciemniewski - przewodniczący
Marian Grzybowski - sprawozdawca
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Ewa Łętowska,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 listopada 2003 r., wniosku Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" o zbadanie zgodności:
art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1799) z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 7 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1799) jest zgodny z art. 2, art. 64 ust. 1 i 2 i art. 7 oraz nie jest niezgodny z art. 21 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Jerzy Ciemniewski
Marian GrzybowskiAdam Jamróz
Wiesław JohannEwa Łętowska