Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, nr 1(3)/2012

Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, nr 1(3)/2012Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, redaktor naukowy S. Biernat.

Cena: 36 zł