Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom LIII: Wojciech Sokolewicz, Wojsko i konstytucja, Monografie Konstytucyjne nr 5, Warszawa 2015

Prezentujemy kolejną książkę z serii „Monografie Konstytucyjne”. Pracę niniejszą napisał, jako swoje ostatnie dzieło przed śmiercią, prof. dr hab. Wojciech Sokolewicz.

 

„Książka Wojsko i Konstytucja, dotycząca konstytucyjnego statusu wojska, jest wartościowym opracowaniem monograficznym relacji między państwem a Siłami Zbrojnymi RP na tle zasad konstytucyjnych, zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Jest to zagadnienie o charakterze ustrojowym, politycznym i międzynarodowym, fundamentalne dla egzystencji i funkcjonowania państwa. Autor z dużą erudycją, wnikliwością i rzetelnością „rozszyfrowuje” przepisy Konstytucji z punktu widzenia ich znaczenia, zastosowania prawnego i konsekwencji praktycznych. Autor z dużą erudycją, wnikliwością i rzetelnością „rozszyfrowuje” przepisy Konstytucji z punktu widzenia ich znaczenia, zastosowania prawnego i konsekwencji praktycznych. Praca ta jest – jak sam pisze – tyleż prawoznawcza, co politologiczna, bowiem obok przeprowadzonej na wysokim poziomie drobiazgowej analizy prawnej i przemyślanej oceny, Autor wzbogaca treść książki równie wnikliwą analizą praktyki konstytucyjnej.” (Słowo o książce)