Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom LVI, Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Warszawa 2015

Problematyka horyzontalnego wymiaru praw konstytucyjnych należy współcześnie do klasycznych zagadnień prawa konstytucyjnego, jednak w polskiej doktrynie nie poświęcono jej dotąd zbyt wiele uwagi. Recenzowana praca stara się wypełnić tę lukę. Prezentuje podstawowe zagadnienia horyzontalnego wymiaru praw konstytucyjnych analizując je w odniesieniu do podstawowych kategorii polskiego prawa konstytucyjnego oraz na płaszczyźnie prawa międzynarodowego.