Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Referendum ogólnokrajowe K 11/03

O stwierdzenie, że: 1. art. 4 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP;
2. art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym jest niezgodny z art. 2 i art. 62 ust. 1 Konstytucji RP;
3. art. 19 ust. 1 i 3 ustawy o referendum ogólnokrajowym jest niezgodny z art. 2 i art. 62 ust. 1 Konstytucji RP;
4. art. 40 ustawy o referendum ogólnokrajowym jest niezgodny z art. 48 ust. 1 Konstytucji RP;
5. art. 47 ust. 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym jest niezgodny z art. 4 ust. 1 Konstytucji RP;
6. art. 48 ustawy o referendum ogólnokrajowym jest niezgodny z art. 2 i art. 62 ust. 1 Konstytucji RP;
7. art. 48 ust. 1 pkt 1 jest niezgodny z art. 11 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;
8. art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP; 9. art. 48 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz związany z nim art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy o referendum ogólnokrajowym jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP;
10. art. 48 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy o referendum ogólnokrajowym jest niezgodny z art. 4 oraz art. 11 ust. 1 Konstytucji RP; 11. art. 74 ustawy o referendum ogólnokrajowym jest niezgodny z art. 2 i art. 4 ust. 1 Konstytucji RP; 12. art. 75 ustawy o referendum ogólnokrajowym jest niezgodny z art. 2, art. 4, art. 7, art. 90 i art. 235 Konstytucji RP;
13. art. 96 ustawy o referendum ogólnokrajowym jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP;