Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek wypłacania przez jednostki samorządu terytorialnego wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego. K 13/10

O zbadanie zgodności art. 30 a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela z art. 2, art. 7 oraz art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP;