Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Roszczenia o odszkodowanie K 20/02

O stwierdzenie niezgodności: 
1) art. 160 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie w jakim przepis ten ogranicza roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej do rzeczywistej szkody z art. 77 ust.1 Konstytucji RP; 
2) art. 260 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, w zakresie w jakim przepis ten ogranicza roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej do rzeczywistej szkody z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP;