Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ochrony lotnictwa K 25/06

O zbadanie zgodności:

§ 30 ust. 2 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa z art. 187 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku - Prawo lotnicze oraz z art. 41 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

o ewentualne stwierdzenie, że:

art. 25 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;