Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ochrony lotnictwa K 25/06

31 sierpnia 2006 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący zasad kontroli osób oraz przewożonego drogą lotniczą bagażu, ładunków i przesyłek pocztowych w ruchu krajowym.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 30 ust. 2 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa z art. 187 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku - Prawo lotnicze oraz z art. 41 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz art. 25 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Ustawa - Prawo lotnicze upoważniła Radę Ministrów do określenia w krajowym programie ochrony lotnictwa cywilnego m.in. zadań związanych z kontrolą osób oraz przewożonego drogą lotniczą bagażu, ładunków i przesyłek pocztowych w ruchu krajowym przez Policję. Rada Ministrów rozszerzyła jednak uprawnienie na - służbę ochrony lotniska. Zdaniem wnioskodawcy Rada Ministrów nie była upoważniona do ustanawiania nowego podmiotu wykonującego zadania związane z kontrolą osób oraz przewożonego bagażu w ruchu krajowym. Według wnioskodawcy kwestionowany przepis jest niezgodny z Konstytucją ponieważ wykracza poza upoważnienie ustawowe, a ponadto rozporządzenie zawiera przepisy zastrzeżone do wyłączności ustawy. Ponadto umożliwienie przeprowadzania kontroli osób i ich bagażu przez podmiot nie będący organem państwowym uprawnionym do podejmowania działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i ochrony porządku publicznego jest ograniczeniem konstytucyjnego prawa do nietykalności osobistej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Ciemniewski.