Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zadania gminy w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi K 26/05

O stwierdzenie zgodności:

1) art. 4 ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 zdanie drugie, ust. 2 i ust. 6, art. 18 ust. 4, art. 22, art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego; art. 81 ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP;

2) art. 81 ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"; art. 4 ust. 2, art. 18 ust. 4 i art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z art. 165 ust. 2 Konstytucji RP;

3) art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;