Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podróż służbowa - diety K 36/03

O stwierdzenie niezgodności art. 775 § 2, 3, 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy z art. 2, 24, 32 i 36 Konstytucji RP;