Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podróż służbowa - diety K 36/03

4 października 2005 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Zarządu Krajowego Niezależnego Związku Zawodowego Kierowców dotyczący wysokości diet za delegacje zagraniczne pracowników nie zatrudnionych w państwowej i samorządowej jednostce sfery budżetowej.

Trybunał orzeknie w sprawie zgodności art. 775 § 2, 3, 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy z art. 2, 24, 32 i 36 Konstytucji.

Diety dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w kraju i zagranicą określa rozporządzenie właściwego ministra. Warunki wypłacania należności za podróż służbową zatrudnionym u innego pracodawcy są zapisane w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym lub nie jest zobowiązany do posiadania regulaminu, regulację zawiera umowa o pracę. Postanowienia układu zbiorowego, regulaminu lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej w kraju i zagranicą w kwocie niższej, niż wynosi dieta za podróż krajową pracownika państwowej lub samorządowej jednostki. Wnioskodawcy uważają, że kwestionowane przepisy dyskryminują pracowników spoza sfery budżetowej, gdyż nie gwarantują takich samych wysokości diet. Różnicują uprawnienia pracowników uzależniając je od pracodawcy, z którym są związani umową.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Stępień.