Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochody jednostek samorządu terytorialnego - sprawozdawczość budżetowa K 43/15

Sprawa połączona z K 44/15, K 45/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 43/15)

Połączone wnioski o zbadanie zgodności:
I. § 3 ust. 1 pkt 11 lit. b Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej z art. 92 ust. 1 w związku z art. 167 ust. 3 oraz w związku z art. 2 Konstytucji RP, a także art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz z art. 165 ust. 1 w zw. z art. 167 ust. 2 Konstytucji RP; po drugie, art. 36 ust. 10 w związku z art. 20, art. 21 i art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 2 w związku z art. 167 ust. 2 i 3 oraz w związku z art. 165 ust. 2 Konstytucji RP;
II. 1) art. 32 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 3, art. 20 ust. 2-6, art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z: § 8 ust. 3, § 3 ust. 1 pkt 11, § 8 ust. 2, § 3 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej z:
a) art. 2 w związku z art. 165 ust. 1, art. 21 ust. 1 oraz w związku z art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,
b) art. 168 w związku z art. 2 Konstytucji RP;
2) art. 32 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 3, art. 20 ust. 3-5, art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z: § 8 ust. 3, § 3 ust. 1 pkt 11, § 8 ust. 2, § 3 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej z:
a) art. 167 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP,
b) art. 165 ust. 1 i art. 21 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP;
III. art. 36 ust. 10 w związku z art. 20, art. 21, art. 21a, art. 29, art. 32 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z:
1) art. 167 ust. 1-3 w związku z art. 2 Konstytucji RP,
2) art. 165 ust. 1 i art. 21 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP,
3) art. 165 ust. 2 w związku z art. 16 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP oraz w związku z art. 11 Europejskie! Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku.