Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Drogi publiczne - finansowanie przez gminę K 46/04

O stwierdzenie zgodności art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP;