Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nowelizacja Kodeksu pracy K 54/02

O zbadanie zgodności następujących przepisów ustawy z 26 lipca 2002 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanej dalej "ustawą z 26 lipca 2002 roku" z następującymi przepisami Konstytucji RP:
1) art. 1 pkt 27 ustawy z 26 lipca 2002 roku z art. 87 Konstytucji RP określającym źródła prawa powszechnie obowiązującego, art. 66 ust. 1 Konstytucji RP zapewniającym każdemu prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i art. 68 ust. 1 Konstytucji RP gwarantującym każdemu prawo do ochrony zdrowia,
2) art. 1 pkt 28 ustawy z 26 lipca 2002 roku z art. 65 ust. 5 Konstytucji RP nakładającym na władze publiczne obowiązek prowadzenia polityki zmierzającej do pełnego, produktywnego zatrudnienia,
3) art. 2 pkt 1 i 5 ustawy z 26 lipca 2002 roku ze sformułowaną w art. 2 Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej oraz z wyrażoną w art. 32 Konstytucji zasadą równości,
4) art. 3 pkt 1 i 6 ustawy z 26 lipca 2002 roku z art. 12 Konstytucji RP gwarantującym wolność tworzenia i działania związków zawodowych,
5) art. 6 ustawy z 26 lipca 2002 roku z art. 2 Konstytucji RP i sformułowaną tam zasadą demokratycznego państwa prawnego;