Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Służba cywilna K 9/02

Grupa posłów wnosi o stwierdzenie, że:
1) art. 16 ustawy z 21 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw - narusza przepisy art. 7, art. art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 Konstytucji RP;
2) art. 29 ustawy z 21 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw - narusza przepisy art. 7, art. art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 Konstytucji RP;
3) art. 31 ustawy z 21 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw - narusza przepisy art. 7, art. art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 Konstytucji RP;
Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 144a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej z art. 153 ust. 1 Konstytucji RP;