Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o zgromadzeniach Kp 1/04

O zbadanie zgodności:

1. art. 1 pkt 1 zmieniającego ust. 2 w art. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach - w zakresie, w jakim zakazuje uczestnictwa w zgromadzeniach osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia ich identyfikację - z art. 2 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2. art. 1 pkt 5 dodającego art. 10 ust. 2 do ustawy, o której mowa w pkt. 1 - w zakresie, w jakim ustanawia odpowiedzialność organizatora zgromadzenia za szkodę wyrządzoną przez uczestnika zgromadzenia podczas jego przebiegu lub bezpośrednio po jego rozwiązaniu - z art. 2 i art. 57 Konstytucji RP,

3. art. 1 pkt 6 dodającego pkt 4 do ust. 1 w art. 12 ustawy, o której mowa w pkt. 1 - w zakresie, w jakim wprowadza możliwość rozwiązania zgromadzenia w sytuacji, gdy wygląd uczestników zgromadzenia uniemożliwia ich identyfikację - z art. 2 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;