Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Europejski Nakaz Aresztowania P 1/05

Czy art. 607t kodeksu postępowania karnego zezwalający na przekazanie obywatela polskiego do państwa członkowskiego Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Nakazu Aresztowania jest zgodny z art. 55 ust. 1 Konstytucji RP;