Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wybór ławników P 16/04

- Czy przepisy art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim upoważniają rady gmin do wyłącznego wyboru ławników, są zgodne z art. 10, art. 173 i art. 186 ust. 1 Konstytucji RP oraz - Czy przepisy art. 161, art. 162, art. 163 § 2 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w zakresie, w jakim określają kompetencje rady gminy do wyłącznego wyboru ławników, są zgodne z art. 10, art. 173 i art. 186 ust. 1 Konstytucji RP;