Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do wcześniejszej emerytury dla nauczycieli P 17/04

Czy przepis art. 91 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela wyłączający prawo nauczyciela zatrudnianego w placówce niepublicznej w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć, z grupy nauczycieli uprawnionych do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek, jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji;