Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przymusowy wykup akcji P 25/02

Czy art. 418 ustawy z 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych jest zgodny z art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji RP;
Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, że art. 418 w związku z art. 417 § 1 ustawy z 15 stycznia 2000 roku - Kodeks spółek handlowych stanowiący o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy, reprezentujących mniej niż 5 % kapitału zakładowego jest niezgodny z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 64 ust. 1, 2, 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;