Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Emerytura osób nie zatrudnionych w kraju przed wyjazdem do innego kraju. P 35/10

Czy § 10 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent w zakresie w jakim pomija pracowników nie zatrudnionych w kraju przed wyjazdem za granicę jest zgodny z art. 32 Konstytucji RP i art. 2a ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;