Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość składki ubezpieczeniowej P 4/03

- Czy art. 8 ust. 4 ustawy z 30 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników jest zgodny z art. 217 Konstytucji RP,
- Czy art. 4 ust. 2 i art. 8 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy są zgodne z art. 2 i art. 32 ust. 2 Konstytucji RP;