Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 10/04

O stwierdzenie niezgodności: 1. art. 291 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 43 ust. 3 i art. 64 Konstytucji RP; 2. art. 293 § 2 w związku z art. 437 § 1 i art. 426 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 2 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;