Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność podatnika za podatek niepobrany. SK 10/08

O zbadanie zgodności art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa w zakresie, w jakim przewiduje odpowiedzialność płatnika za podatek niepobrany i art. 30 § 3 i § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie, w jakim odnoszą się do odpowiedzialności płatnika za podatek niepobrany z art. 2, art. 18, art. 20 w związku z art. 32, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3, art. 65 ust. 1, art. 65 ust. 2-4 Konstytucji RP;