Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określenie maksymalnych norm czasu pracy sędziów sądów powszechnych. SK 11/11

O zbadanie zgodności art. 83 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych z ar. 30 w związku z art. 24 i w związku z art. 66 ust. 1 i 2; art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 2; art. 47 w związku z art. 71 ust. 1 Konstytucji RP;