Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo geologiczne i górnicze – strony postępowania koncesyjnego SK 19/15

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności przepisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 a także w związku z art. 32 ust 1 i art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP.