Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Swoboda kontraktowania; wolność działalności gospodarczej. SK 20/12

O zbadanie zgodności art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z art. 20, art. 22 i art. 31 ust. 1-3 Konstytucji RP;