Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Swoboda kontraktowania; wolność działalności gospodarczej. SK 20/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. z o.o.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 16 X 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z art. 20, art. 22 i art. 31 ust. 1-3 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodnicząca
Stanisław Rymar - sprawozdawca
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Piotr Tuleja