Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek od towarów i usług SK 22/06

O stwierdzenie, że przepis § 68 a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 roku  w sprawie wykonania przepisów ustawy od towarów i usług oraz  o podatku akcyzowym w zakresie w jakim dotyczy wprowadzenia dodatkowego warunku zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług dotyczącego konieczności zarejestrowania pisemnej umowy o świadczenie usług przez Komitet Integracji Europejskiej jest niezgodny z:

- art.2 w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 50 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 1999 roku;

- art. 178 ust. 1 i art. 91 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 13 pkt 1 i 3 aneksu A "Ogólne warunki odnoszące się do memorandum finansowego" do międzynarodowej Umowy Ramowej z dnia 31 maja 1990 roku zawartej pomiędzy Rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą;

- art. 64 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 2, art. 92 ust. 1, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

-art. 64 ust. 2 i ust. 3, art. 84 Konstytucji RP w związku z art. 2, art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;