Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do emerytury SK 27/02

O stwierdzenie niezgodności art. 39 ust. 3 pkt 4 ustawy z 26 kwietnia 1996 roku o Służbie Więziennej z art. 2, art. 24, art. 31 ust. 2 i 3, art. 32 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1, art. 65 ust. 1, art. 67 ust. 1 Konstytucji RP;