Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Użytkowanie wieczyste SK 30/04

O stwierdzenie, że: - art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, w jego brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 7 stycznia 2000 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw jest niezgodny z art. 2, art. 32, art. 64 ust 1 i 2 Konstytucji RP; - art. 1 pkt 81 lit. a) ustawy z dnia 7 stycznia 2000 roku o zmianie ustawy o gospodace nieruchomościami oraz innych ustaw z art. 2, art. 32, art. 64 ust 1 i 2 Konstytucji RP;