Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kombatanci i osoby represjonowane SK 4/02

O stwierdzenie, że art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 25 kwietnia 1997 roku o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także art. 1 ust. 2 pkt 6 oraz art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego jest niezgodny z art. 2, art. 19 oraz z art. 32 ust. 1, 45 ust. 1 w związku z art. 177 oraz art. 78 Konstytucji RP;

Naczelny Sąd Administracyjny występuje z pytaniem prawnym co do zgodności art. 22 ust. 3 ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z art. 2, 19, 30, 32 Konstytucji RP;