Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie sądowe SK 55/05

O stwierdzenie zgodności art. 48 § 1 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;