Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do bezpłatnego abonamentu telefonicznego SK 56/03

O stwierdzenie niezgodności art. 131 pkt 29 ustawy z dnia 21 lipca 2000 roku - Prawo telekomunikacyjne, na podstawie którego skreślony został art. 91 ustawy z dnia 23 listopada 1990 roku o łączności z art. 64 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;